Kurumlar kurumiçi iletişim eksiklerinden veya müşterilerine, yatırımcılarına, düzenleyici kurumlara kendilerini doğru ifade edemediklerinden dolayı yeterince performans gösterememektedirler. Teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak, kurumsal tecrübemizi sektör uzmanlığıyla harmanlayarak çeviri yoluyla iletişimi kolaylaştırmayı ilke edindik. Böylece bizimle çalışan iş ortaklarımız daha iyi bir iletişim seçtikleri için daha iyi bir şirket performası sergiliyor, daha fazla kazanç sağlıyor ve daha yetenekli çalışanları ve tedarikçileri kendine çekebiliyor.

Mana, özellikle iletişim sektörüne yönelik yazılı, sözlü çeviri faaliyetleri ve yerelleştirme hizmetleri sunar.

İş ortaklarımızdan en çok çeviri talebi aldığımız dokümanlar yönetim ve pazarlama sunumları, eğitim içerikleri, insan kaynakları alanındaki sunum ve prosedürler, basın bültenleri, röportajlar ve kriz iletişim planlarıdır. Sözlü çeviride ise en yoğun olarak toplantılarda görevlendirilmek üzere ardıl çeviri hizmeti talebi alıyoruz.

sektörel, ENDÜSTRİYEL

Enerji

Finans

Hukuk

İnsan Kaynakları ve Eğitim

İşletme ve Yönetişim

Kültür ve Sanat

Medya ve Eğlence

Pazarlama ve İletişim

Perakende ve E-ticaret

Reklam

Sağlık

Yiyecek& İçecek

sosyal bİlİmler,                             akademİk çevİrİ

Eğitim Bilimleri

Felsefe

İletişim Bilimleri

İşletme

Psikoloji

Sanat Tarihi

Sosyoloji

Tarih

Toplum Bilimi

Uluslararası İlişkiler

sİvİl toplum kuruluşlarına yönelİk çevİrİler

Bilimsel Makaleler

Eğitim Materyalleri

Faaliyet Raporları

Farkındalık Sunumları

Saha Araştırmaları